Banner_15
Regalia Gold Hotel
regal touch in your way

Restaurants & Bar

dining_03

레스토랑 The Sun

Regalia Gold는 숙박 서비스로 만족시킬 뿐만 아니라, 매 끼니마다 고객을 정성껏 모시게 되어 영광입니다. 3층부터 4층까지 두 개의 레스토랑 지역을 제공하며, 요리 분야의 숙련된 요리사의 아시아-유럽-베트남 요리와 함께 넓고 시원한 공간, 대용량, 매우 현대적이고 고급스러운 레이아웃으로, Regalia Gold는 고객의 식사가 친척들과 친구들과 함께 더 맛있고 더 재미있을 것이라고 전적으로 믿고 있습니다.

 

영업 시간: 6h – 22h
장소: 3층

레스토랑 The Moon

Regalia Gold는 숙박 서비스로 만족시킬 뿐만 아니라, 매 끼니마다 고객을 정성껏 모시게 되어 영광입니다. 3층부터 4층까지 두 개의 레스토랑 지역을 제공하며, 요리 분야의 숙련된 요리사의 아시아-유럽-베트남 요리와 함께 넓고 시원한 공간, 대용량, 매우 현대적이고 고급스러운 레이아웃으로, Regalia Gold는 고객의 식사가 친척들과 친구들과 함께 더 맛있고 더 재미있을 것이라고 전적으로 믿고 있습니다.

 

영업 시간: 6h – 22h
장소: 4층

dining_01
dining_06

The Star Night Bar

Regalia Gold의 40층에 위치하고 있으며, 높은 곳에서부터 도시와 나트랑 바다가 장관을 이루고 있습니다. The Star Night 는 우아함과 품격을 떨어뜨리지 않고 넓은 야외공간으로 가장 까다로운 고객들을 완전히 사로잡았습니다. 이곳은 고객이 시원한 칵테일을 마시거나 가벼운 식사를 할 수 있고, 일몰을 보거나 밤에 도시의 로맨틱한 저녁을 함께 즐길 수 있는 이상적인 장소가 될 것입니다.

 

면적: 200m2
장소: 40층
Thời gian mở cửa: 7h-22h

Regalia Gold Coffee

Regalia Gold Coffee là nơi lý tưởng để Quý vị thưởng thức những ly cà phê nguyên chất, các loại nước ép hay những món ăn nhẹ trong khi thư thái ngắm nhìn toàn cảnh đường phố Nha Trang xinh đẹp. Regalia Gold Coffee có phong cách kiến trúc thanh lịch, nhẹ nhàng với hai khu vực: trong nhà và ngoài trời - phù hợp với nhu cầu của mọi quý khách khi đến với Khách sạn Regalia Gold Nha Trang.

 

Địa điểm: Sảnh Lobby

dining_09