Regalia Gold Hotel
regal touch in your way
Slider 01
Slider 02
Slider 03
Slider 04
Prev
Next

Regalia Gold 호텔은 아름다운 Nha Trang 해안 도시의 가장 번화한 Nguyen Thi Minh Khai거리 39-41번지에 위치해 있습니다. 호텔은 다음과 같이 도시의 해변, 쇼핑 센터, 오락 및 음식점과 가까운 이상적인 위치에 있습니다.

 

Regalia Gold 호텔은 40층짜리 건물과 5성급 661개의 침실,2개의 대형 레스토랑, 2개의 로비, 회의실, 그리고 스포츠 홀, 스파, 키즈 클럽, 바 등의 오락 편의시설이 있는 고급스럽고 현대적인 건축 양식을 갖추고 있으며 특히, 빌딩의 40층에있는 수영장이 인상적입니다.

Dịch vụ & Tiện ích

오퍼

Trọn gói Honey Moon

Hãy lên kế hoạch tận hưởng một kỳ nghỉ trên biển tại Nha Trang với ưu đãi chưa từng có của Regalia Gold Hotel

더 읽기

Trọn gói 3 ngày 2 đêm

Hãy lên kế hoạch tận hưởng một kỳ nghỉ trên biển tại Nha Trang với ưu đãi chưa từng có của Regalia Gold Hotel

더 읽기